PRIVACYVERKLARING BAKBARWINKEL en BAKBAR

De Bakbarwinkel is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 61742295

De Bakbar is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer: 09185757

De Bakbarwinkel en de Bakbar handelen ieder afzonderlijk- als ook gezamenlijk. Hieronder aangeduid met “wij”, “ons” en “onze”.

Contactgegevens:

De Bakbar / Bakbarwinkel
Klarendalseweg 434
6822 GV Arnhem
telefoon 026- 4451600
Email: winkel@bakbar.nl
www.bakbarwinkel.nl
www.bakbar.nl

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gepubliceerd op: 24 mei 2018

 1. Privacyverklaring

Via onze winkel, website, webwinkel, telefoon en e-mail bieden wij allerlei diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie. In sommige gevallen werken wij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij;

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon 026 4451600
Email: winkel@bakbar.nl

 1. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?

Wij verzamelen alleen informatie rechtstreeks van u.

Waar wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, bouwen wij op de volgende wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening of omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet.
 • Waar wij optreden als gegevensverwerker, verwerken wij persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke en handelen wij volgens hun schriftelijke instructies.

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze webwinkel laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld persoonsgegevens. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten uw van ons vraagt. Zo worden uw adresgegevens gebruikt voor het verzenden van uw bestelling. En uw e-mail adres voor het toesturen van gevraagde informatie omtrent workshops, feestjes en offertes.

Persoonsgegevens:
Afhankelijk van de diensten die uw van onze webwinkel of website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Aanvullende NAW gegevens, indien uw bestelling op een ander adres afgeleverd moet worden.
 • E-mailadres
 • telefoonnummer
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een opmerking bij een bestelling
 • bankrekeningnummer
 • geboortedatum
 • geslacht

 

Doeleinden:

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt of welke vraag u heeft):

 • om uw aankoop/ bestelling te verwerken en bij u af te leveren.
 • om uw transacties te verwerken.
 • om contact met u op te nemen omtrent offertes, informatie over workshops, feestjes, cateringen en bakken op locatie toe te sturen.
 • om u een factuur voor een bestelling en/ of levering toe te sturen.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch

4. Verstrekking aan derden

Wij geven de door u versterkte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of gevraagde diensten. Met deze derde partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst. Verder zullen wij de door u versterkte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Ook kut u uw toestemming intrekken. Neem contact met ons op indien u uw rechten wenst uit te oefenen.

6. Profilering en cookies

Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw aankopen in bijvoorbeeld onze webwinkel) combineren, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij kunnen wij deze gegevens ook combineren met de gegevens die u via de winkel of e-mail heeft achtergelaten.

Door uw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen/ informatie sturen die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis.

Wij maken hierbij geen gebruik van cookies.

7. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de geven afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de geven bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren of bestelling te verwerken. Uitgezonderd hiervan zijn de geven die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van ,niks met onze websites zijn verbonden. Wij ,kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor het gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

9. Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze webwinkel.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11. Inzage en wijzigingen van uw gegevens

Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met ons via:

Telefoon: 026-4451600
Email: winkel@bakbar.nl

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie, uw BSN en pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

12. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

13. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018

 

 

 

© 2016 - 2024 Bakbarwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel